Ergonomische hefmiddelen verlagen de dagelijkse arbeidslast

29 Apr 2024

Ergonomische hefmiddelen verlagen de dagelijkse arbeidslast in onze productie aanzienlijk! Op deze “Internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk” zetten we graag de inzet van onze preventieadviseur in de kijker! De meest innovatieve uitvinding in de sector is de automatische hefboom waarmee de spillen uit de 10-spil genomen worden. Er zijn natuurlijk ook veel kleine initiatieven.

Op deze “Internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk” zetten we graag de inzet van onze preventieadviseur in de kijker, met een aanvullende rol vanuit HR. Hij loert steeds mee om de hoek en werkt achter de schermen aan een veilige en gezonde werkomgeving. Hij investeert in training en bewustwording, implementeert strikte veiligheidsprotocollen en evalueert en verbetert regelmatig onze processen. Sommige beslissingen zijn heel visueel maar bij vele andere staat niemand stil.

In onze productieomgeving ligt een belangrijk focuspunt op ergonomisch werken. We proberen hierbij – soms met hele kleine aanpassingen en waar mogelijk – gebruik te maken van verschillende ergonomische hulpmiddelen om de dagelijkse arbeidslast te verlagen. De meest innovatieve uitvinding in de sector is de automatische hefboom waarmee de spillen uit de 10-spil genomen worden. Er zijn natuurlijk ook veel kleine initiatieven: o.a. automatische palletwikkelaars, pneumatisch aangedreven palletstapelaars, ergonomische stoeltjes bij stilstaand repetitief werk, in de hoogte verstelbare tafels, een laadvlak voor de stapeling van zware bakken, enz..

Ons doel is om ongevallen en blessures op de werkplek tot een absoluut minimum te beperken, zodat onze medewerkers met vertrouwen en gemoedsrust kunnen werken. We investeren in moderne apparatuur en faciliteiten, zorgen voor regelmatig onderhoud en inspecties, en moedigen open communicatie aan over eventuele veiligheidszorgen. Soms zitten de risico beperkingen in heel kleine aanpassingen: zo werken we bvb. enkel met breekmessen waarbij het mesje afgeschermd is zodat de handen beschermd zijn tegen snijwonden, of doen we regelmatig een veiligheidsrondgang waarbij gevaarlijke situaties tijdig opgespoord kunnen worden.

Tot slot erkennen we het belang van gezondheid op het werk en streven we ernaar om een omgeving te creëren die het welzijn van onze medewerkers bevordert. Bij ziekte engageert de leidinggevende zich om in direct contact te blijven met de afwezige werknemer. Bij ziekteverzuim volgt een gesprek om afwezigheden bespreekbaar te maken en werk gerelateerde oplossingen te zoeken.

Door onze inzet voor veiligheid en gezondheid op het werk willen we niet alleen voldoen aan wettelijke vereisten, maar vooral een omgeving creëren waarin onze medewerkers kunnen gedijen en excelleren.

Posted by: corbeo