Onze bijdrage aan een duurzamere wereld: Klimaatactie, duurzame productie en consumptie in de kijker

22 Apr 2024

Vandaag vieren we de Dag van de Aarde! Een belangrijk moment om stil te staan bij onze planeet en de acties die we ondernemen om haar te beschermen en te koesteren. Als wereldwijde gemeenschap hebben we de verantwoordelijkheid om samen te werken aan een duurzamere toekomst, waarin zowel mensen als de planeet gedijen.

🌿 Als we kijken naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, zijn doelen 12 en 13 - Verantwoorde consumptie en productie, en Klimaatactie - van cruciaal belang voor het behoud van onze planeet. Deze doelen roepen op tot actie op individueel, bedrijfs- en beleidsniveau om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en klimaatverandering tegen te gaan.

🔄Verantwoorde consumptie en productie beginnen bij bewustwording. Door bewuste keuzes te maken in wat we inkopen en hoe we produceren, proberen we een positieve impact te bevorderen op het milieu en onze gemeenschappen. Concreet vertaalt zich dit o.a. in: energie efficiënte verlichting in onze gebouwen, digitalisatie, afval recyclage stromen, circulaire producten waarbij we bewust kiezen voor geregenereerd katoen in plaats van nieuw gewonnen katoen, polypropyleen uit gerecycleerd propyleen granulaat, analyse van onze touwresten en meedenken met de klant naar milieuvriendelijkere oplossingen.

🌱 Klimaatactie is ook van essentieel belang voor de toekomst van onze planeet. We verminderen onze uitstoot, investeren in hernieuwbare energie en beschermen kwetsbare ecosystemen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zo stimuleren we woon-werkverkeer met de fiets en elektrische wagens. Ons gebouw heeft het BEN-label voor energie efficiënt gebouw en we functioneren op zonnepanelen. Omdat wij het ook belangrijk vinden dat onze partners duurzaam ondernemen, onderschreven we de gedragscodes van Amfori. Met de BEPI-gedragscode verkleinen we  de ecologische voetafdruk in de globale supply chain.

💡 Laten we vandaag, op Earth Day, onze inzet vernieuwen om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Of het nu gaat om kleine veranderingen in ons dagelijks leven of grootschalige initiatieven in onze organisaties, laten we samenwerken om de doelen van 12 – Verantwoorde consumptie en productie; en 13 – Klimaatactie te realiseren en een positieve impact te hebben op onze planeet en toekomstige generaties.

Posted by: corbeo